Når NAV skal bedres

Regjeringen sendte i går ut et høringsforslag som vil gjøre arbeidsmarkedstiltakene bedre og enklere. Min reaksjon: Cool! Flink arbeids- og sosialminister!

Hvorfor?  Jo, fordi det jeg leser, er at han har hørt på menneskene han kalte inn til møte for å lære mer. Han hørte på brukere av NAV som kom for å fortelle om deres utfordringer i systemet, om forslag til virkemidler. Han hørte på sosialentreprenørene som kom og fortalte hvordan situasjonen er for ildsjelene som ønsker å gjøre livet lettere for andre mennesker og samtidig kunne leve av det. Det jeg leser av pressemeldingen fra departementet er at han har lyttet. Ære være ham for det. Så gjenstår det jo å se om det følges opp i kommunene. Eller om det blir noe av.

NAV er en kultur som har levd lenge. Mange av de som jobber i systemet, har en bestemt måte å se på sine brukere. Hele systemet er gjennomsyret av en skepsis til mottakere av ytelser. Får du penger, skal du ta det du får av tilbud. Uansett. Trusselen om å bli fratatt den skarve trygghet som den vesle ytelsen er, viser med all tydelighet akkurat dette. Som bruker av NAV er du litt mindre verd. Du har ikke rett på din egen vilje og mening. Dette er en måte å tenke på som ikke egentlig tilhører vår kultur, men som gjelder i NAV. Vi har grunnlovsfestet slike menneskerettigheter som personlig frihetnæringsfrihet og organisasjonsfrihet, men det gjelder faktisk ikke for de som er mottakere av trygd. Tar du pengene fra et gjennomsnittsmenneske, tar du friheten fra det også. Penger er et maktmiddel som brukes systematisk i Norge i dag. Altså er NAV makt, og her må noe gjøres, hvis de nye tiltakene faktisk skal virke. NAV må begynne å se på seg selv som en serviceinstitusjon som skal yte gode tjenester til landets innbyggere, ellers er de en dårlig organisasjon. De ansatte må være pliktig til å finne gode løsninger for den enkelte, ellers er jobben deres meningsløs. Ikke bare pliktig, forresten. De må få lov. Mange der har et brennende ønske om å hjelpe.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sier i pressemeldingen: «Vi har store ambisjoner om å få flere mennesker i jobb og færre på trygd. Derfor foreslår vi nå å slippe til flere aktører som for eksempel Pøbelprosjektet, Friskgårdene, sosiale entreprenører og Røde Kors slik at de kan hjelpe med å få mennesker i jobb. Vi ønsker alle gode krefter velkommen slik at vi kan lykkes med å få flere inn i arbeidslivet.»

Dette leser jeg dithen at de ønsker at alle som kan og vil, må få den rette hjelpen slik at de kommer i jobb. Jeg velger å tolke det dithen at de som ikke kan jobbe, heller ikke skal tvinges til det, men at de som kan men ikke får tilgang skal få lov. Det er nemlig mange å hente blant disse, og statistikken hadde sett mye finere ut dersom alle som sårt ønsket å få delta, fikk det. Og hvis alle de som ønsker å jobbe, men til stadighet blir værende i systemet fordi hjelpen de får ikke virker, skal få muligheten,  så trengs nye kluter.

Jeg er en slik sosialentreprenør. Jeg blir oppsøkt av mennesker som tilhører kategorien som vil jobbe. De trenger en annen type hjelp enn NAV kan gi, og får den hos meg. Jeg er sikker på at det er mange som ikke hadde blitt hjulpet av meg også, men de ser jeg sjelden. De kommer ikke. Men de som kommer til meg, gjør det fordi jeg gir dem den type hjelp de trenger. Problemet er jo at de må betale det selv. Og da er det bare de mest økonomisk selvhjulpne som får den hjelpen. De mest ressurssterke har altså andre muligheter enn de med minst penger, som må ta til takke med et langt smalere tilbud.

Pøbelprosjektet hjelper ungdom som har kommet feil ut i livet. Friskgårdene spesialiserer seg på helse. De har gode resultater å vise til. Alle aktørene som har en nisje som ikke det offentlige bidrar økonomisk til, vil slite med å få det til å gå rundt. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med.  Jeg synes det er smart av dem. Å prøve å sikre at de som kan hjelpe faktisk møter de som trenger hjelpen, høres meget effektivt ut i mine ører. Nå må alle gå på samme kurs for å lære hvordan oppføre seg i arbeidslivet, uavhengig av hvor mye arbeidserfaring de har. Du kan ha jobbet i 30 år før du havner på trygd. Du kan ha vært sjef, til og med. Da bør du få reell og tilpasset hjelp, og ikke reduseres til en brysom mottaker av skattepengene til oss andre som jobber, og en uverdig mottaker av andres indignasjon og mistillit. Tvert imot, du bør møtes som en ressurs som trenger litt veiledning for å finne din egen vei til riktig jobb. Hvem kan gjøre det bedre enn noen som spesialiserer seg på din type utfordring? Da trenger vi altså et langt bredere spekter av tilbudsytere.

Jeg har vært i denne bransjen lenge, og sett amokurstilbydere poppe opp som paddehatter og forsvinne like fort. Dette er det de mener er problemet med konkurranseutsetting. Det kan være sant. Så lenge det er mye penger å hente og lite krav til innhold, så blir det sånn. Hvem ønsker ikke å tjene raske penger på å samle mange arbeidsledige i ett rom med én instruktør som forteller alle akkurat det samme om hvordan skaffe jobb? (Vel, ikke jeg. Det høres utrolig meningsløst ut). Regjeringen påstår at de ønsker Økt valgfrihet og kvalitet. Jeg forutsetter at de mener det. At de nye anbudene krever nye tilbud med nye løsninger. Men det dreier seg da om å snu en tenkemåte som har vært rådende i mange år. Det dreier seg om å se brukerne av NAV som mennesker med høyst ulike ønsker og behov, og det dreier seg om å gi dem den hjelpen de har behov for. Innse at brukerne er innsiktsfulle, kloke ressurser som har bestemte behov akkurat nå. 

Robert Eriksson virker å være inne på noe. Det er mange politikere som virker å tenke motsatt for tiden. Jeg krysser fingrene og håper at han vet hva han gjør, og at vi går mot en tid med gode tilbud – i stedet for straff. Husk; penger er et maktmiddel som hyppig brukes som straff i Norge i dag. I stedet for å ta folks trygghet fra dem, bruk pengene til å skape nye muligheter – bruk dem rett. Bruk dem på en bredde kvalitetstilbud. Og ikke minst: Definer kvalitet som noe som har en positiv effekt på menneskene det skal hjelpe. 

 

 

 

Reklamer

Posted on mai 14, 2014, in Politikk, Sosialt entreprenørskap. Bookmark the permalink. 14 kommentarer.

 1. Hei Trude!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

 2. Bare så «synd» at det er en minister fra FRP som gjør dette – DET er nemlig grunn god nok for politiske motstandere fra Lysskybakken til tåkefyrsten i AP til å protestere vilt mot dette

 3. Interessant og flott innlegg!

  Retorikken mot syke, uføre og arbeidsledige er for tiden beinhard, og det fra alle kanter. Særlig mektige politikere og journalister, men også mange andre, ser ut til å være i krigsmodus mot mennesker som har falt utenfor, av ulike årsaker. Det er opplest og vedtatt at alt fravær fra ordinært arbeid, er alltid et resultat av dårlig moral. Det skal visstnok aldri ligge andre årsaker bak.

  Robert Eriksson skal ha ros for at han tok initiativ til å møte NAV-brukere, og å snakke med dem. Det står respekt av dette, for politikere som lytter til folk langt der nede, er ikke dagligdags. Hva som kommer ut av dette, er imidlertid alt for tidlig å si.

  Men jeg har aldri noen sinne hørt Eriksson eller andre fra Frp (og Høyre) anerkjenne at det finnes noen som ikke KAN jobbe. Eriksson har også uttalt at ingen under 40 år bør få uføretrygd, med mindre det er det han kaller «åpenbare» grunner. Hva han mener med åpenbare grunner er ikke godt å si, men jeg har lett for å se for meg at han mener folk som kan hverken stå oppreist, bruke hodet, eller gjøre rede for seg. På denne måten vil han lett skyve mange ut i fattigdom og nød, siden mange har sykdom og lyte som ikke lett lar seg vise ved første øyekast. Kronisk sykdom og menneskelige problemer, kan som de fleste oppegående mennesker vet, oppstå selv om man enda ikke har fylt 40. Eriksson risikerer å innføre rutiner som går ut på å slite ut folk som aldri kan klare å oppfylle velfungerende og vellykkede politikeres utopiske forventninger. Å forvente at alle andre skal være akkurat som seg selv, viser en brist i evnen til å forstå andre mennesker og verden før øvrig.

  Det er også oppsiktsvekkende å se at mange er ute etter å stemple syke og uføre som arbeidsføre, men med dårlig moral. Mens man ikke i samme grad er ute etter å tilrettelegge for folk som ikke har helseproblemer, men sliter mer med utfordringer til å tilpasse seg/kvalifisere seg for aktuelle jobber. Det viktigste ser ut til å være fordømmelse!

  Det er glimrende hvis det virkelig blir lagt mye bedre til rette for å få folk ut i jobb og aktivitet, der hvor helsen og det reelle funksjonsnivået tillater det. Det finnes mange som KLARER å jobbe, og som VIL ut i jobb. Der må det selvsagt tilrettelegges, slik at dette kan bli mulig. Og folk bør få tilbud om arbeid som de makter, ikke bare plasseres et sted hvor de ikke er i stand til å yte noe. Da ender de fort opp i NAV-systemet igjen. Jeg mener bestemt at det er en myte at ALLE er i stand til å gjøre ALT.

  Det blir spennende å se hvordan Eriksson legger opp veien videre. Men på bakgrunn av tidligere uttalelser fra Eriksson og Frp, samt mangelen på å anerkjenne at mange faktisk ikke er i stand til å jobbe, gjør at jeg er særdeles skeptisk.

  For innerst inne, er det forestillingen om snylteri, misbruk, latskap og parasittisme som gjelder. Også for Robert Eriksson. Det er jo lettest å tenke slik. Noe annet ville innebære å sette seg inn i de virkelige problemene til folk. Og da kunne det jo vise seg at de faktisk ikke er i stand til å jobbe likevel, selv om man så inderlig godt ønsker at det kun skal dreie seg og umoralsk latskap.

  For når alt kommer til alt, er det så utrolig godt å sitte der i høyden og se ned på folk som ikke er like vellykkede, flinke og moralske som oss selv.

 4. NAV er en kultur som har levd lenge. Mange av de som jobber i systemet, har en bestemt måte å se på sine brukere. Hele systemet er gjennomsyret av en skepsis til mottakere av ytelser. Får du penger, skal du ta det du får av tilbud. Uansett. Trusselen om å bli fratatt den skarve trygghet som den vesle ytelsen er, viser med all tydelighet akkurat dette. Som bruker av NAV er du litt mindre verd. Du har ikke rett på din egen vilje og mening. Dette er en måte å tenke på som ikke egentlig tilhører vår kultur, men som gjelder i NAV. Vi har grunnlovsfestet slike menneskerettigheter som personlig frihet, næringsfrihet og organisasjonsfrihet, men det gjelder faktisk ikke for de som er mottakere av trygd. Tar du pengene fra et gjennomsnittsmenneske, tar du friheten fra det også. Penger er et maktmiddel som brukes systematisk i Norge i dag. Altså er NAV makt, og her må noe gjøres, hvis de nye tiltakene faktisk skal virke. NAV må begynne å se på seg selv som en serviceinstitusjon som skal yte gode tjenester til landets innbyggere, ellers er de en dårlig organisasjon. De ansatte må være pliktig til å finne gode løsninger for den enkelte, ellers er jobben deres meningsløs. Ikke bare pliktig, forresten. De må få lov. Mange der har et brennende ønske om å hjelpe.

  har gått uten jobb i ett og ett halvt år, har gjort mitt beste for å få jobb, sprunget ut med mer søknader enn hva jeg kan telle, var på møte for litt siden, og da ble det satt spørsmåls tegn ved om jeg var i kapasitet til å være ute i en normal jobb, akkurat som om det feiler meg noe bare fordi eg ikke har fått noe jobb, føler meg sett ned på via nav, så det du skriver at man blir mindre verdt, stemmer, føler det på kroppen hver gang jeg går innom nav kontoret.

  • «Penger er et maktmiddel som brukes systematisk i Norge i dag. Altså er NAV makt, og her må noe gjøres, hvis de nye tiltakene faktisk skal virke.»

   Korrekt, og dette er noe som sosialistene her i landet vet å utnytte til det fulle. Hvorfor tror du ellers at vi drukner i skatter og avgifter? Man tar fra vanlige mennesker pengene deres og doper de ned på velferd. Enhver maktkåt politikers verste mareritt er en befolkning som ikke er avhengig av staten.

 5. HVOR ER HÅPET FOR EN ARBEIDSLØS 6O ÅRING ?

 6. Ett problem som florerer i NAV er bruken av skjønn. NAV har gått inn i et vakum, og selvsagt, de har ingen konkurrenter, så desse kan tråkke deg på skuldrene når de vil. Det finnes folk med hoder i denne etaten, men hva hjelper det når ledelsen er noen maktsyke folk som tror at det finnes spader for venstrehendte? Det hjelper heller ikke på saken når folk på den andre siden av kloden vet mer om NAV enn det noen innleide milliard-konsulenter gjør.

 7. NAV kan ikke trylle, vi har en skjult arbeidsledighet her i landet. Vi på 50 med kun fagbrev eller vgs ligger dårlig an hvis jobben forsvinner. Nå kreves det universitetsutdannelse for ubetydelige kontorstillinger. Staten må opprette flere ufaglærte stillinger for å få flere folk ut i arbeid. Det er nok å gjøre innen helse og vei uten å ha topputdannelse.

  • Marius Ottesen Høllesli

   jeg har mottatt trygd siden da jeg var 18år. det har jeg mange negative opplevelser første året da betalte jeg 50,6% jobbtilbud45kr proservice skatt etter 2måneder 10dagerparagraff og en henlagt politisak på bevisets stilling psykriatrien for for jeg å betale vederlagstrekk på10000 i 2år men de tokk 2år til svindlet meg for480000kr nå er jeg 23 tar de fremdeles pengene mine for de sier de ikke har bygd ny eiendom tar de alt og krever gratis arbeid for internett vergelov for å tømme bankortet mitt i5år gikk ibanken med kniv og stoppet dem med statens hus. fant da ut vederlagstrekk på10000 jobbtilbud25kr og ny bygning nærproservice vatne deville ha 180000kr per år økning på 60000kr vederlagstrekk år 5år med henlagt politisak bevisets stilling på langtids opphold i instutisjon som de mente var 2år stjal dem bil nøkklene knuste vinduene det reparert for ca 5årslønner proservice eller ca lønn de har mer enn en årslønn pr måned. jeg jobbet gratis uten mitt bankort bulega drift vatne. jæren industri partner nærbø.

   • marius ottesen høllesli

    må snakke med tingretten de kan ikke få penger av andres personummer de må drepe egne barn. kansje folketrygden går ut av nav. de satte seg sammen i 2006 for å gjøre inbrudd iandres personummer

   • marius ottesen høllesli

    etter en lov 2006 de pliktes sende giro dette er ikke fulgt for åstjel penge intuisjons vederlagstrekk det samme vedtaket om igjen mange år. risikabelt alle trgygdede risikabelt personummer kan missbrukes av en master for vederlagstrekk over 100000personner risikere å bli uteliggere

 8. Skulle gjerne skrevet om mine siste surrealistiske erfaringer her, men det blir for dumt at man må brette livet sitt ut for all offentlighet for å bli hørt og kanskje få rettferdig hjelp. Det eneste jeg kan si er at nå tar jeg ett sekund om gangen. Orker ikke dette stort lenger!!!
  Man ER faktisk et menneske selv om man er avhengig av NAVs hjelp.

 9. Jeg skjønner ikke en ting med norske folk , selv om jeg har norsk pass og har bodd her i Norge over 10 år , når dere selv ser at ingenting forandrer seg uansett hvorfor viser dere ikke det til Staten , ( IKKE SOM I UTLANDET/ MED VOLD ) men en vannlig demonstrasjon på å vise at folket ikke er fornøyd og at de tar en feil her og her tik tak
  GJØR DET ! lag en organisasjon et eller annen som kjemper mot rettigheter MOT NAV !!! hvertfall ett eller annnet dette her vel går ikke sånn hvor lenge skal dere sitte og sitte å være fornøyde med dette

 10. Kan grunnen til NAV-fadesen rett og slett være at NAV ikke har noen som helst konkurranse? Kan grunnen være at NAV ikke har noe insentiv til å skulle forbedre seg? Er staten virkelig den beste aktøren til å drive denne type tjenester?

  «Forbud mot profitt»: http://theboombust.blogspot.no/2014/05/forbud-mot-profitt.html

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: